Chuyển nhượng OceanBank cho nhà đầu tư nước ngoài

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trình Quốc hội cho biết cơ quan này đã có phương án chuyển nhượng và cơ cấu lại OceanBank sau chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.