Việt Nam thúc đẩy phát triển tài chính mobile

Tại WEF 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng đã ký thỏa thuận hợp tác về dự án nghiên cứu chính sách về mobile money, với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.