KienlongBank triển khai Basel III, nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG. Đây là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín, được áp dụng rộng rãi trên thế giới và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới.