Tin vui cho doanh nghiệp: Ngân hàng sắp giảm thêm lãi suất cho vay tối thiểu 1,5 - 2%

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm tiếp lãi suất cho vay tối thiểu là 1,5-2%/năm.