Sau nửa năm đầu tư, Louis Holdings của bị can Đỗ Thành Nhân muốn thoái hết vốn khỏi Angimex

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Louis Holdings vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – MCK: AGM). Tuy nhiên, phía Louis Holdings không công bố thời gian cụ thể của việc thoái vốn.