Sự hào phóng là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất tìm sự hạnh phúc hơn

Nhường đường cho người đi bộ hoặc giữ cửa mở cho người đi sau bạn là những ví dụ về một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường sự hạnh phúc trong bạn: Sự hào phóng.