Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ đầu tháng 3/2022, khi đến khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có thể xuất trình CCCD gắn chíp đã tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc xuất trình thẻ BHYT qua ứng dụng VNEID.