Hãng luật Luật Việt của Luật sư Trần Duy Cảnh gia nhập công ty luật lớn nhất thế giới

9 giờ trước Nhân vật

Công ty luật TNHH Luật Việt - một Hãng luật tại Việt Nam do Luật sư Trần Duy Cảnh sáng lập và điều hành với lịch sử phát triển 20 năm - vừa chính thức gia nhập một công ty luật lớn nhất thế giới: Công ty luật Dentons.

Kinh tế xanh

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Bình điền

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin