Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đội ngũ trí thức, các nhà khoa học

1 giờ trước Khoa học quản lý

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 -18/5/2023) và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 – 26/3/2023).

Khoa học quản lý

Thực tiễn Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ