Bình Điền luôn chăm lo tốt cho đời sống người lao động

1 ngày trước Doanh nghiệp

Mặc dù năm 2021 các doanh nghiệp nói chung và Công CP Phân bón Bình Điền nói riêng gặp vô vàn những khó khăn đo dịch bệnh Covd-19, song Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đạt 17 triệu đồng/người/tháng.

Đời sống

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ

Media

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Doanh nghiệp là đối tác đồng hành để cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Doanh nghiệp là đối tác đồng hành để cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp

12:09 06/07/2021 Nhân vật

“Từ lúc công tác ở quê hương Đồng Tháp - Sen Hồng, tôi đã có dịp tiếp xúc, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - những người bạn thiết thân luôn tâm huyết với sự phát triển của...