Các chuyên gia nhận định như thế nào về thị trường BĐS năm 2023?

8 giờ trước Bất động sản

Năm 2022, với nhiều nguyên nhân tác động, thị trường BĐS vẫn là một màu “xám xịt” đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Bước vào năm 2023, nhiều sự kỳ vọng cho sự phục hồi đối với thị trường nhà đất. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về thị trường BĐS năm 2023.

Nghiên cứu - Đào tạo

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ