CEO BĐS Phát Đạt: “Phấn đấu đến cuối năm 2023 công ty sẽ không còn nợ trái phiếu”

11:18 25/11/2023 Nhân vật

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt vừa cho biết đã phát hành thành công là 67,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%. Đây là một trong những bước rất quan trọng để trả dứt nợ trái phiếu trước hạn vào cuối năm 2023 của công ty này.

Khoa học quản lý

Thực tiễn Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ