Một nhà lãnh đạo kém hiệu quả sẽ 'tàn phá' doanh nghiệp như thế nào?

4 giờ trước Chuyện Quản lý

Bạn đã bao giờ phải đấu tranh tư tưởng có nên tiếp tục làm việc với một nhà lãnh đạo kém hiệu quả, một ông chủ tồi đến mức bạn mệt mỏi vì những suy nghĩ ấy và kiệt quệ thể chất? Nếu vậy, bạn không cô đơn!

Đời sống

Chuyện Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ

Media

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Doanh nghiệp là đối tác đồng hành để cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Doanh nghiệp là đối tác đồng hành để cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp

12:09 06/07/2021 Nhân vật

“Từ lúc công tác ở quê hương Đồng Tháp - Sen Hồng, tôi đã có dịp tiếp xúc, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - những người bạn thiết thân luôn tâm huyết với sự phát triển của...