Đằng sau động thái mua vào cổ phiếu SSB của Madam Nguyễn Thị Nga - bà chủ của Seabank khi một loạt lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này bán ra cổ phiếu là gì?

5 lãnh đạo cấp cao của SeABank đã cùng nhau đăng ký bán mạnh cổ phiếu ra thị trường. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nga lại ồ ạt mua vào, từ đó nâng quyền sở hữu lên 61,8 triệu cổ phiếu.