Thêm 7 ngân hàng tham gia chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã VietQR

Từ 23/9/2021, dịch vụ chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR mở rộng kết nối mới với 7 ngân hàng gồm: GPBank, PVcomBank, NCB, PGB, Shinhan Bank, HDB, SCB. Đến thời điểm hiện tại, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng mã QR trên ứng dụng mobile banking của 21 ngân hàng.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin