Dư địa tăng trưởng tín dụng còn 2,5%, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tích cực giải ngân

NHNN cho biết, qua theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) cho thấy, đến nay, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5% so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống năm 2022 khoảng 14%, do vậy, vẫn còn dư địa để các TCTD tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.