Nguồn thu nào giúp BCG của ông Nguyễn Hồ Nam tăng trong thời gian tới khi nợ vay ròng ở mức cao?

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, dù nợ vay ròng của Công ty CP Bamboo Capital (Mã: BCG) ở mức 13.200 tỷ đồng (tính tới cuối quý 2/2023), nhưng mảng năng lượng và bảo hiểm sẽ đóng góp nguồn thu khả quan cho doanh nghiệp này trong thời gian tới.