Hành trình xây dựng công ty tỷ đô của nữ CEO người thiểu số

Công ty khởi nghiệp thanh toán có trụ sở tại Orlando được điều hành bởi một phụ nữ thiểu số - người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành 34 tuổi Suneera Madhani, con gái của hai người nhập cư da màu Pakistan.