Bamboo Airways bổ nhiệm nhân sự mới

Ông Doãn Hữu Đoàn sẽ ngồi vào ghế Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) kể từ ngày 6/8.