Novaland bổ nhiệm người Malayxia vào vị trí CEO

Ngày 17/3/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland; mã: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 18/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow giữ chức vụ Tổng Giám đốc.