Chân dung ông Nguyễn Phước Lộc tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Ông Lộc, 53 tuổi, quê huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; có trình độ chuyên môn cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Chính trị học; cử nhân lý luận chính trị.