Ông Đặng Hồng Anh tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ông Đặng Hồng Anh, sinh năm 1980, hiện là phó Chủ tịch tập đoàn TTC, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII