Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương xin từ nhiệm

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có cả Chủ tịch Mai Hữu Đạt và Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trung.