Nông sản nội địa ‘Tươi ngon thượng hạng!” phủ sóng toàn hệ thống WinMart/WinMart+

Đưa nông sản từ nông dân, doanh nghiệp địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Việc hợp tác các bên vừa đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa chất lượng tới người tiêu dùng, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định đầu ra, và trên hết góp phần vào mục tiêu chung là nâng tầm nông sản Việt. WinCommerce cũng không ngoại lệ, chuỗi bán lẻ này đã và đang tích cực kết nối với nhiều doanh nghiệp địa phương, thu mua và cung ứng những sản phẩm nông sản “Tươi ngon thượng hạng!” đến người tiêu dùng.