Làm thế nào để thoát khỏi căn bệnh “lười lao động” của giới trẻ thời nay?

“Lười lao động” của giới trẻ hiện nay được thể hiện qua việc không chịu hoạt động về cả vật chất lẫn tinh thần, không chịu sáng tạo, sự mất tập trung, nhanh bỏ cuộc và không có khả năng phấn đấu và cố gắng. Lười lao động là hội tụ của sự chần chừ, mất định hướng với cuộc sống, sự thờ ơ với chính bản thân mình ở hiện tại và cả tương lai. Vậy, làm thế nào để thoát khỏi cảm giác “lười lao động”?.