Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh năm 2024

Sáng ngày 18/6, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tỉnh Tây Ninh năm 2024.