Một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Evergrande thừa nhận 'thiếu ngân quỹ nghiêm trọng'

Ngày 24/9, New Energy Vehicle Group - đơn vị sản xuất xe điện của tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc Evergrande, cho biết vẫn đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới và bán bớt tài sản, nếu không có thể gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên và trang trải các chi phí khác.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin