Nguyễn Minh Đức - CEO IMGroup: Kinh doanh online sẽ có tác động tốt đến kinh tế xã hội

Hình thức kinh doanh online dần chiếm lĩnh những thị phần và có ảnh hưởng đến cộng đồng và nền kinh tế. Nhưng làm thế nào để kinh doanh online thành công, loại hình này phù hợp với ai và xu thế của nó sẽ ra sao, Nhà Quản Lý đã có cuộc trò chuyện  xung quanh vấn đề này với ông Nguyễn Minh Đức- Giám đốc công ty IMGroup, chuyên gia đào tạo về kinh doanh online.