Sinopharm, Trung Quốc cung cấp vaccine Covid 19 cho Việt Nam có tiềm lực như thế nào?

Từ ngày 20/6, Việt Nam dự kiến sẽ nhận nửa triệu liều vacicne Covid 19 của Sinopharm, Trung Quốc. Vậy tại quốc gia đông dân nhất thế giới, Sinopharm hoạt động như thế nào? 

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin