Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân gần 1000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương dự án đầu tư Nhà ở xã hội Long Vân tại Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin