Đạt Phương "ông trùm" bất động sản ở Quảng Nam lên kế hoạch lợi nhuận gần 450 tỷ đồng trong năm nay

Đạt Phương có 3 mảng hoạt động chính gồm Xây lắp, thuỷ điện và bất động sản và gần như 100% dự án hoạt động tại tỉnh Quảng Nam. Năm 2022, tập đoàn Đạt Phương lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.825 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 442 tỷ đồng.