Khách hàng Gem Sky World đón tin vui đầu năm

Mới đây, đại diện Hà An – CĐT dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai) cho biết công ty đã gửi Thông báo chính thức, mời các khách hàng đủ điều kiện đến nhận GCNQSDD (GCN) từ ngày 15/1/2024.