Khởi động MGi Tour 2022 với chủ đề RealtorX - Siêu môi giới bất động sản trong kỷ nguyên số

Ngày 16/9, MGi Proptech đã tổ chức thành công sự kiện "MGi RealtorX Tour 2022 - Siêu môi giới bất động sản trong kỷ nguyên số" tại Hà Nội, đánh dấu bước khởi động chuỗi sự kiện bất động sản trên toàn quốc.