“Khát vốn” khiến doanh nghiệp bất động sản phải ra ngoài xã hội vay tiền với lãi suất rất cao

Theo HoREA, để có nguồn tiền duy trì hoạt động trong thời điểm hiện nay, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao. Thậm chí, có doanh nghiệp phải phải thực hiện biện pháp “đau đớn” để “tồn tại trước đã” như dừng thi công dự án, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn cũng như tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động.