Lâm Đồng xem xét đề nghị thu hồi dự án 33 tỷ Trung Nguyên Legend

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét nội dung đề nghị thu hồi, quản lý đất tại Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.