Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House ) vừa có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch và rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe.