Gần 13.900 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 9

Theo dữ liệu từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu được phát hành trong tháng 9/2023 đạt 13.865 tỷ đồng. Trong đó, ngành ngân hàng phát hành 9.500 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị phát hành trong tháng…