Kiểm toán An Việt - công ty kiểm toán mới của FLC đang làm ăn ra sao?

CTCP Tập đoàn FLC vừa thông báo đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Trước khi ký hợp đồng kiểm toán với Tập đoàn FLC, một số doanh nghiệp là khách hàng của An Việt có thể kể đến như: CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land, CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng, CTCP Bánh Kẹo Hải Hà….