HDBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông qua phương án cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank; mã: HDB) tăng vốn điề lệ lên trên 29.000 tỷ đồng.