Góc nhìn chuyên gia: Thị trường chứng khoán năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào?

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán không có nhiều điểm nổi bật khi chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Bước vào năm 2024, các chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán sẽ có nhiều điểm tích cực hơn. Tuy nhiên, sẽ xuất hiện bức tranh trái chiều của thị trường giữa đầu và cuối năm.