NCB công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB; mã: NVB) đã có công bố báo cáo tài chính chính quý 3/2023.