Tân Chủ tịch FLC từ nhiệm thành viên HĐQT công ty chứng khoán "sân sau" của ông Trịnh Văn Quyết

Ông Lê Bá Nguyên, chủ tịch FLC vừa có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS - nơi có nhiều cá nhân liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết đang bị điều tra về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"