Tổng nợ vay Bamboo Capital lên đến 15.100 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu gần 9.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Mã: BCG) của Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với nhưng thông tin tài chính đáng chú ý, đặc biệt là tổng nợ vay và nợ trái phiếu doanh nghiệp.