Lợi nhuận HDBank tăng 39% sau kiểm toán, đạt 8.070 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán với lợi nhuận trước thuế đạt 8.070 tỷ đồng, tăng 39%, hoàn thành 111% kế hoạch nhờ đổi mới toàn diện.