3 lớp phòng hộ doanh nghiệp cần có để tránh khủng hoảng tài chính

Khi nền kinh tế đang có nhiều biến động và khó dự đoán như hiện nay, các doanh nghiệp rất cần xây dựng kế hoạch phản ứng với những kịch bản có thể xảy ra. Cùng với đó, các lớp phòng hộ tài chính cũng không thể thiếu để tránh tình trạng “phá sản dù ngồi trên đống tài sản”.