Trái phiếu ngân hàng thương mại chiếm tới 90,7% tổng giá trị phát hành trong tháng Tư

Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng Tư vừa qua đến từ các Ngân hàng thương mại với 14.940 tỷ đồng, chiếm 90,7% tổng giá trị phát hành.