Đại Phát Corporation có vẽ dự án ma bán cho khách hàng?

Theo tài liệu có được, khu đất nơi rầm rộ quảng cáo là dự án “Bảo Phú Residence” của công ty Đại Phát Corporation làm chủ đầu tư thực chất là do các cá nhân đứng tên, không hề có dự án khu dân cư như các trang mạng chào bán.