Meey Land tham dự hội nghị “Xúc tiến Chuyển đổi số cho thị trường bất động sản”

Tại Hội nghị được tổ chức vào ngày 7/10 tới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land sẽ giới thiệu những sản phẩm/ứng dụng thế mạnh ở nhiều mảng thuộc hệ sinh thái công nghệ bất động sản Meey Land cùng những giải pháp chuyển đổi số thời kỳ 4.0 cho doanh nghiệp ở lĩnh vực này.