Sunshine Green Iconic - Triển vọng sinh lời vượt trội tại khu Đông Hà Nội

Là tổ hợp căn hộ xanh - thông minh nổi bật tại khu Đông Hà Nội, Sunshine Green Iconic nhanh chóng trở thành “hàng hot” với nhà đầu tư nhờ hạ tầng hoàn thiện khiến Long Biên được xem như “tọa độ vàng” của Thủ đô.