Thông tin cải chính và cáo lỗi

Ngày 17/12/2022, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý có đăng bài viết: “Sau ông Đỗ Thành Nhân, một chủ tịch mới của Louis Holdings bị truy tố vì thao túng thị trường chứng khoán”. Tuy nhiên, khi sử dụng...