Thông tin cải chính, xin lỗi

Ban Biên Tập

15/09/2022 20:42

Ngày 09/4/2022, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý có đăng bài viết “Tổng nợ Tập đoàn GELEX lên tới hơn 40.691 tỷ đồng”. Trong đó Tạp chí Nhà Quản Lý có ghi nhận ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex thâu tóm Gelex và Viglacera là chưa chính xác.

Nay Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý xin cải chính hai nội dung như sau: Ông Nguyễn Văn Tuấn không thực hiện mua cổ phiếu GEX tại thời điểm thoái vốn nhà nước; Và việc mua cổ phần Viglacera (MCK: VGC) là Tập đoàn Gelex (MCK: GEX) đứng ra mua, cá nhân Ông Nguyễn Văn Tuấn không nắm giữ cổ phiếu VGC.

Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý xin cáo lỗi với bạn đọc và ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex vì thông tin chưa chính xác này.

 

Ban Biên Tập
Bạn đang đọc bài viết "Thông tin cải chính, xin lỗi" tại chuyên mục Doanh nghiệp.