Nhà thần kinh học MIT chia sẻ 4 điều nên làm để loại bỏ ‘sương mù não và hay quên’

Tiến sĩ Tara Swart Bieber là nhà thần kinh học, bác sĩ y khoa và giảng viên cao cấp tại MIT Sloan. Cô ấy là tác giả của cuốn “Nguồn gốc: Bí mật của Vũ trụ, Khoa học về Não bộ” và là người dẫn chương trình podcast “Tái tạo lại chính mình với Tiến sĩ Tara”. Cô ấy làm việc với các nhà lãnh đạo để giúp họ đạt được khả năng phục hồi tinh thần và hiệu suất não bộ cao nhất, cải thiện khả năng quản lý căng thẳng, điều chỉnh cảm xúc và lưu giữ thông tin.