Tân Hoàng Minh tiết lộ chi tiết gây bất ngờ

Tân Hoàng Minh khẳng định số tiền ghi nhận theo danh sách nhà đầu tư trái phiếu của tập đoàn này không lớn hơn 8.500 tỷ đồng, chứ không phải 10.000 tỷ đồng như phản ánh.