Các ông trùm Trung Quốc kiếm lại 71 tỷ USD từ thị trường phục hồi

Sức mạnh phục hồi của cổ phiếu Trung Quốc đã đem lại thêm 71 tỷ USD vào tổng tài sản của những người giàu nhất đại lục.