Mới ngồi vào ghế chủ tịch ngân hàng, “Bầu Thụy” đã gấp rút mua lại 1.100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Hồng Vũ

19/12/2022 12:50

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; MCK: LPB) đã có thông báo về việc mua lại lô trái phiếu phát hành vào năm 2021. Đây là lô trái phiếu có giá trị hơn 1.100 tỷ đồng, có lãi suất phát hành là 2,9%/năm.

Theo đó, LienVietPostBank đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 17 vào ngày 24/12/2021. 

Lô trái phiếu LPBH2124017 có kỳ hạn 3 năm với lãi suất phát hành là 2,9%/năm. Đây là trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận khác.

Theo kế hoạch, LienVietPostBank mua lại vào ngày 27/12/2022. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 29 triệu đồng/trái phiếu. Giá mua lại lô trái phiếu trên là 1.029 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán đạt gần 1.132 tỷ đồng.

LienVietPostBank sẽ dùng nguồn tiền từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháo khác của Ngân hàng. Trước đó, LienVietPostBank đã mua lại trước hạn 9.800 tỷ đồng trong 11 tháng qua.

319880562-3094843384142154-862305662942402568-n-1671428915.jpeg
Ngân hàng của Bầu Thụy lên kế hoạch mua lại lô trái phiếu được phát hành vào năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt hơn 4.822,3 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842,3 tỷ đồng.

Dù là chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của nhà băng này lại âm tới hơn 2.737,5 tỷ đồng. 

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank tính đến ngày 30/6/2022 âm hơn 2.592 tỷ đồng; Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 145,2 tỷ đồng; Tuy nhiên nhờ dòng tiền hoạt động tài chính dương gần 3.000 tỷ đồng nên dòng tiền thuần của LienVietPostBank dương 262,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.480 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9% đạt gần 227.944 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.533 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Cùng đó, tổng nợ xấu của LienVietPostBank đạt mức 3.190 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hồi đầu năm.

Trong đó, nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 24,7% lên mức hơn 574 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) giảm 24,5% xuống mức 807,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) tăng 35,6% lên mức 1,808,4 tỷ đồng, chiếm gần 56,7% tổng nợ xấu của LienVietPostBank.

Trước đó, ngày 9/12, ông Thụy đã bắt đầu công việc mới với vai trò là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Ông Thụy ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt thay thế cho ông Huỳnh Ngọc Huy. Ông Huy đã xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank trước đó vì lý do cá nhân.

Hồng Vũ