LienVietPostBank, ngân hàng với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy kinh doanh ra sao?

Quang Khải

02/08/2022 16:44

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank; MCK: LPB) đã có báo cáo tài chính quý 2/2022 cho thấy lợi nhuận của nhà “bank” tăng cao trong quý. Thế nhưng, dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của ngân hàng lại cho thấy âm rất lớn, tổng nợ xấu tăng 11% so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý 2, LienVietPostBank có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm 2021, bởi vì hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng này đều ghi nhận mức tăng trưởng tương đối tốt.

Thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank ghi nhận lên đến 3.045 tỷ đồng, tăng 39,7% so với quý 2/2021. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 33% lên 303 tỷ. Trong quý 2, cũng ghi nhận hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đều có lãi lớn, lần lượt là 52 tỷ và 356 tỷ đồng. Do đó, tổng thu nhập hoạt động quý 2/2022 của LienVietPostBank tăng 55%, đạt 3.773 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của nhà băng này ở mức 1.342 tỷ đồng, tăng 23%. Chi phí dự phòng đạt 637 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, mức trích lập dự phòng là 949 tỷ đồng, tăng 54% so với nửa đầu năm 2021.

chu-tich-lpbank-1716432843.jpg
Ông Thụy được biết đến là Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Dù lợi nhuận sau thuế đạt 1.434,6 tỷ đồng, tăng 93,7 so với cùng kỳ năm ngoái nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của LienVietPostBank lại âm tới hơn 8.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo, lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank tính đến ngày 30/6/2022 âm tới 8.405,4 tỷ. Tuy nhiên, khi cùng kỳ năm ngoái âm 2.466,8 tỷ đồng.

Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 131,6 tỷ đồng; Trong khi đó dòng tiền hoạt động tài chính dương 350 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm dòng tiền của LienVietPostBank âm 8.187,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu của LienVietPostBank tăng từ 2.863 tỷ đồng hồi đầu năm lên 3.183 tỷ đồng vào cuối tháng 6 (tương đương tăng 11%).

Trong đó, Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) tăng tới 67,5% lên mức 771 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 38% lên 1.837 tỷ đồng, chiếm gần 58% tổng nợ xấu của LienVietPostBank.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của LienVietPostBank tăng từ 1,37% hồi đầu năm lên 1,40% cuối tháng 6.

Được biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy. Cụ thể, tại Đại hội cổ đông thương niên năm 2021, ông Thụy đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank. Ngoài tham gia vào vai trò ở ngân hàng, ông Thụy còn là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn ThaiGroup.

Quang Khải