Ông lớn “văn phòng phẩm” Thiên Long dự chi hơn 117 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2

Mai Ngọc

20/12/2022 13:41

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG) dự chi gần 117 tỷ đồng để trả cổ tức. Dự kiến, ngày 11/1/2023, các cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền vào tài khoản.

Theo đó, ngày 30/12 tới đây, TLG sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Cụ thể, cổ đông sẽ nhận 1.500 đồng tương ứng với 1 cổ phiếu. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2023.

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TLG dự chi gần 117 tỷ đồng để trả cổ tức. Dự kiến, ngày 11/1/2023, các cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền vào tài khoản.

Trước đó, vào ngày 3/6, TLG đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 15% cho các cổ đông. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của TLG là 30% bằng tiền, tương đương 3.000 đồng/đơn vị. Như vậy, TLG hoàn thành kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ).

thien-long-1665396457-1671518306.png
Tập đoàn Thiên Long sẽ trả 1.500 đồng, tương đương 1 cổ phiếu cho cổ đông.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2022, TLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 899 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, doanh nghiệp này ghi nhận lãi sau thuế 104 tỷ đồng. Trong khi đó, ở quý 3/202, TLG ghi nhận khoảng lãi có 4 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn ghi nhận đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận khoản 404 tỷ đồng, tăng 125% so với 9 tháng năm 2021.

Năm 2022, TLG đặt mục tiêu 3.250 tỷ doanh thu và 280 tỷ lợi nhuận. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu và hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TLG là 2.755 tỷ đồng tăng thêm 309 tỷ so với đầu năm, trong đó có tới 811,7 tỷ đồng là hàng tồn kho, chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hóa.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên mức 2.077 tỷ đồng vào ngày cuối tháng 9, tăng 252 tỷ đồng; trong đó có tới 676 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty cho biết tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt làm cho doanh thu tăng trưởng. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc các kênh bán hàng, gia tăng hiệu quả bán hàng. Đồng thời, công ty đã dự trữ được nguyên vật liệu giá thấp, dẫn đến giá thành sản xuất được tối ưu, nên kết quả kinh doanh của TLG tốt hơn cùng kỳ.

Năm 1981, Cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập, đây là tiền thân của thương hiệu ngày nay. Năm 1996, công ty đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Thiên Long và năm 2005 thì đổi thành Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Long. Năm 2008, công ty đổi tên như hiện tại. Công ty có bốn dòng sản phẩm chính là: bút viết, dụng cụ học tập, dụng cụ văn phòng và dụng cụ mỹ thuật. Ông Cô Gia Thọ hiện là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thiên Long.

 

Mai Ngọc