Lỗ trăm tỷ nhưng cổ phiếu vẫn tăng bằng lần, thu nhập nhân viên tăng 30% - chuyện gì đang diễn ra ở Ngân hàng Quốc dân?

Mặc dù thua lỗ nhưng cổ phiếu của Ngân hàng Quốc Dân lại là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng trong hơn 1 năm qua. Tính từ đầu năm 2021 tới nay, cổ phiếu NVB đã tăng giá tới 244%. Ngoài ra, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên NCB theo báo cáo tài chính tăng 30% từ mức 14,5 triệu đồng năm 2020 lên 18,8 triệu đồng trong năm 2021