HSBC cắt giảm nhân sự quản lý mảng ngân hàng đầu tư

Ngân hàng HSBC cắt giảm một số vị trí lãnh đạo quản lý mảng ngân hàng đầu tư - Reuters trích dẫn một thông báo mới đây từ HSBC gửi nhân viên ngân hàng.