Cổ phiếu một thành viên Tân Hoàng Minh tăng trần suốt 4 tháng, gấp 12,5 lần dù lỗ lũy kế hơn 400 tỷ

Cổ phiếu Tổng Bách Hoá (UPCoM:TBH) chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 5.700 đồng, nhưng đến nay đã đạt mức 71.100 đồng, tức gấp 12,5 lần.