Động thái mới nhất của Công ty Long Hậu khi bị HOSE đưa cổ phiếu LHG vào diện kiểm soát

Hàn Tín

06/10/2022 16:58

Bắt đầu từ hôm nay - ngày 6/10, cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu sẽ bị đưa vào diện kiểm soát trên HOSE do doanh nghiệp này nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, muộn quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát, Công ty Cổ phần Long Hậu dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 16/11 sắp tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định số 725/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 6/10, cổ phiếu LHG của Long Hậu bị đưa vào diện kiểm soát do Công ty nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 muộn quá 30 ngày so với thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HDTV của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/9, cổ phiếu của Công ty Long Hậu bị đưa vào diện cảnh báo kể theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHCM ngày 15/9/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 so với thời hạn quy định.

1-1665015379.jpeg

Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát, Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11 sắp tới.

Về vấn đề này, trong văn bản giải trình HOSE, Công ty Cổ phần Long Hậu cho biết do doanh nghiệp có kế hoạch thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 nên không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 theo đúng thời gian quy định.

Về lộ trình khắc phục, công ty sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 vào tháng 12/2022.

Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát trên HOSE, Công ty Cổ phần Long Hậu dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 16/11 sắp tới.

Công ty Long Hậu cho biết, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/10, tương ứng ngày đăng ký không hưởng quyền là ngày 18/10. Với tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết). Đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố thông tin dự kiến trình cổ đông trong đại hội bất thường sắp tới.

Xét về tình hình kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%. Theo Công ty Long Hậu, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm 65,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 321,4 tỷ đồng về 172,5 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 111 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận và 44,43% kế hoạch doanh thu cả năm.

Trong năm 2022, Long Hậu cho biết sẽ tập trung toàn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thủ tục pháp lý của các dự án để sớm triển khai xây dựng, bổ sung quỹ đất kinh doanh cho các năm tới.

Theo kế hoạch trọng tâm của Long Hậu, đối với đất khu công nghiệp, sẽ khai thác một khu công nghiệp mới từ năm 2024, tìm kiếm quỹ đất bổ sung vào diện tích 500ha; đối với đất dân cư – tái định cư, sẽ khai thác từ năm 2024. Trong đó, có một số dự án, sản phẩm mới như khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90ha; khu công nghiệp An Định – Vĩnh Long với diện tích 200ha; khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 với diện tích 19ha; Dự án KDC – TĐC Long Hậu mở rộng (10ha); Dự án Nhà xưởng tại KCN Cao Đà Nẵng,...

Hàn Tín