Cổ đông Vinamilk chuẩn bị nhận 2.300 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Vinamilk sẽ chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức còn lại của năm 2020 theo tỷ lệ 11% tiền mặt vào ngày 8/6. Với gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi khoảng 2.300 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.