Vietcombank và hành trình trở thành “Nhà băng gánh đều hai vai”

Vietcombank thực sự là “Nhà băng gánh đều hai vai” vừa với trách nhiệm là ngân hàng thương mại kinh doanh hiệu quả và vừa với trách nhiệm doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chính sách, góp phần cùng toàn ngành ngân hàng  đóng góp tích cực vào ổn định tình hình kinh tế xã hội trong bối cảnh cả nước đồng lòng khắc phục “khó khăn kép” để hoàn thành “mục tiêu kép”.