Ngân hàng liên quan bầu Thụy dự chi hơn 1.814 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Pha Lê

03/11/2022 10:30

Trước đó, theo thống kê tổng hợp của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank cũng đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Hiện ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của nhà băng này.

Ngân hàng chi nghìn tỷ mua lại trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã chứng khoán LPB) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

Trái phiếu này năm 2020, phát hành vào ngày 24/11/2020 với mã trái phiếu là LPB7Y202001, kỳ hạn 7 năm, có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ hai là 24/11/2022. Ngày thực hiện quyền mua lại là tròn hai năm kể từ ngày phát hành.

Tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 1.814,280 trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu mua lại (theo mệnh giá) là 1.814,280 tỷ đồng. LienVietPostBank có quyền mua lại toàn bộ.

Theo thông báo của LienVietPostBank, nguồn tiền để mua lại trái phiếu LPB7Y202001 là nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích luỹ, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính của Tổ chức phát hành.

Trước đó, theo thống kê tổng hợp của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank cũng đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Thị trường trái phiếu thời gian qua chứng kiến hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn khối lượng lớn của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng.

Số liệu của VCBS cho thấy, khối lượng trái phiếu mua trước hạn trong 9 tháng năm 2022 đạt 135.180 tỷ đồng. Lượng mua lại trái phiếu có xu hướng tăng cao kể từ tháng 6/2022.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của LienVietPostBank

Theo Báo cáo tài chính quý 3 của ngân hàng này cho thấy, trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank cực ấn tượng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 228.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.500 tỷ đồng.

Về huy động vốn, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của LienVietPostBank đạt 7,4% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành. Mảng bán lẻ vẫn là động lực chính khi huy động vốn từ nhóm khách hàng này tăng 8,9% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,39% cuối tháng 6 xuống còn 1,32% vào cuối tháng 9.

LienVietPostbank không có số dư trái phiếu doanh nghiệp từ cuối tháng 6/2022. Ngân hàng chủ yếu nắm giữ trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức tín dụng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 779 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái do các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thanh toán quốc tế, ngân hàng số,… tăng trưởng tốt.

Trong quý 3/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.234 tỷ. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngân hàng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.