OCB dành gói ưu đãi 1.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 20 tỷ đồng

Đối tượng được vay vốn của gói tín dụng ưu đãi 1.000 tỷ đồng của OCB là các doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 20 tỷ đồng thuộc nhóm ưu tiên như thương mại hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến...