TPHCM đang tìm kiếm các đơn vị đủ năng lực tổ chức giải Giải Marathon Quốc tế Techcombank

Để chuẩn bị cho Giải Marathon Quốc tế TPHCMTechcombank, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố, Thường trực Ban tổ chức sự kiện Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank đang tìm kiếm các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, quan tâm hợp tác triển khai Giải Marathon năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2026.