Bộ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương phải có kịch bản cao nhất trong chống dịch

Dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát mạnh, vì thế, các địa phương phải có kịch bản cao nhất trong phòng chống dịch, trong đó, huy động tất cả lực lượng y tế gồm công lập và tư nhân cùng tham gia vào “cuộc chiến” này.