TPHCM đã đủ vaccine để tiêm mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi

Tính đến ngày 31/8/2021, TPHCM, Bình Dương, Long An đã được phân bổ lượng vaccine đảm bảo bao phủ 100% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên tại từng địa phương.