Tính đến ngày 6/8, Việt Nam có bao nhiêu ca tử vong do Covid-19 ?

Tính tới nay Việt Nam đã có bao nhiêu ca tử vong do Covid-19 và tỷ lệ tử vong so với thế giới ra sao, đó là câu hỏi mà nhiều người dân quan tâm muốn biết. Ngày 4-8, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng.